IMPAKTOR 250

  • מנוע וולוו פנטה 175 כ"ס.
  • מיכל סולר 360 ליטר.
  • גובה מסוע 3.4 מ'.
  • אורך 7.7 מ' (7.3 מ' הובלה).
  • רוחב  2.3 מ'.
  • גובה 3.5 מ' (2.8 מ' הובלה).
  • משקל כולל 14 טון.
  • הפעלה עם שלט רחוק.
מגרסה ארגס 250 עם שאפטים

ניתן לבחור בין שני סוגי "שאפטים": (בטון + אבנים / שאר סוגי הפסולת).

המגרסה הניידת מתאימה לרוב סוגי הפסולת כמו לדוגמה: פסולת בניין, אבן טבעית קלה, גזעים ושורשים, עץ ישן ועץ טרי, צמיגים, פסולת ביתית, תעשייתית ועוד.

מנגנון להחלפה מהירה של שאפטים

פירוק והרכבה של זוגי ה"שאפטים" מתבצעת בעזרת מנגנון מיוחד להחלפה מהירה. זה מקל על התחזוקה ועל שיפוץ ושינוי זוגי ה"שאפטים" ומאפשר הפעלה רציפה של המכונה.

הובלה אל רמסע אימפקטור 250

המשקל הנמוך (14 טון) והשלדה הניתנת להורדה הידראולית, מאפשרים להוביל אותה במשאית קטנה ללא היתר מיוחד או באמצעות משאית רמסע.

מגנט למיון ברזל ARJES

מגנט למיון מתכות מותקן כסטנדרט.

גורפי נגד

ניתן לפתוח או לסגור את הסדנים בצדדים כדי לכוון את גודל החומר הסופי.

נפה לפסולת בניין אימפקטור 250

ניתן להתקין נפה קומפקטית על המסוע הראשי המפרידה את החומר לשני גדלים לפי בחירת גודל הרשת.