Titan 950

TITAN 950

  • מנוע וולוו פנטה 550 כ"ס.
  • מיכל סולר 800 ליטר.
  • גובה מסוע 4 מ'.
  • אורך 13 מ'.
  • רוחב  3 מ' (5.7 מ' הובלה).
  • גובה 4.5 מ' (3.6 מ' הובלה).
  • אורך "שאפטים" 2.5 מ'.
  • נפח משפך 5 קוב'.
  • הפעלה עם שלט רחוק.
מגרסה ארגס 950 טיטאן עם שאפטים

ניתן לבחור בין שלושה סוגי "שאפטים": (מתכות / בטון + אבנים / שאר סוגי הפסולת).

המגרסה מיועדת לגריטת מתכות כמו גרוטאות רכב וגרוטאות ברזל שונים*. בנוסף ניתן לגרוס  בקלות גם פסולת בניין, פסולת ביתית, פסולת גושית, עצים וגזם.

מנגנון להחלפה מהירה של שאפטים

פירוק והרכבה של זוגי ה"שאפטים" מתבצעת בעזרת מנגנון מיוחד להחלפה מהירה. זה מקל על התחזוקה ועל שיפוץ ושינוי זוגי ה"שאפטים" ומאפשר הפעלה רציפה של המכונה.

גורפי נגד ארגס 950

ניתן לפתוח או לסגור את הסדנים בצדדים  הידראולית כדי לכוון את גודל החומר הסופי.

שלט רחוק ארגס טיטאן

שלט רחוק מאפשר הפעלה פשוטה ובטוחה.

מגנט למיון ברזל ARJES

מגנט למיון מתכות מותקן כסטנדרט.

*עובי חומר עד 3 מ"מ