TITAN 950 e-pu

TITAN 950 e-pu

 • מנוע חשמלי 2X 250 קילוואט
 • גודל יחידת כוח
  • אורך 3.5 מטר
  • רוחב 2.3 מטר
  • גובה 2.3 מטר
 • גודל יחידת גריסה
  • אורך 4.5 מטר
  • רוחב 3.2 מטר
  • גובה 4.7 מטר
 • נפח משפך 5 קוב
 • אורך "שאפטים" 2.5 מטר
 • הפעלה באמצעות שלט רחוק. קיימת גם אופציה להתחבר למערכות קיימות כמו מסוע הזנה, מערכת מיון וכו'.
 • ניתן לבחור אורך וגובה של המסוע על פי הצורך.
 • ניתן להוסיף מגנט למיון מתכות. 
מגרסה ארגס 950 עם שאפטים

ניתן לבחור בין שלושה סוגי "שאפטים" (מתכות / בטון + אבנים / שאר סוגי הפסולת).

לכל הלקוחות עם דרישות מיוחדות להפחתת זיהום אוויר ורעשים, הגרסה החשמלית הנייחת TITAN 950 e-pu היא הפתרון הנכון. המכונות החשמליות שלנו חוסכות אנרגיה ויעילות במיוחד עבור המשתמש, מכיוון שניתן להשתמש בהן לגריסת החומרים הקשים ביותר עם תחזוקה פחותה באופן משמעותי. משפך הזנה מחוזק מאפשר גריטת רכבים וגרוטאות ברזל וכן גריסת פסולת בניין, צמיגי צמ"ה, ושאר סוגי הפסולת.

בשל המיקום הנפרד של יחידת הגריסה ויחידת הכוח, עד למרחק של כ- 8 מ', יש פחות רעידות על יחידת הבכרה והיא מוגנת יותר מאבק ולכלוך.

מנגנון להחלפה מהירה של שאפטים

פירוק והרכבה של זוגי ה"שאפטים" מתבצעת בעזרת מנגנון מיוחד להחלפה מהירה. זה מקל על התחזוקה ועל שיפוץ ושינוי זוגי ה"שאפטים" ומאפשר הפעלה רציפה של המכונה.

בגריטת מתכות כבדות במיוחד, הציר של הגורפי נגד ההידראולים ממוקם מעל השאפטים. כך הם מתקפלים לבד הצידה אם ההתנגדות גבוהה מדי.