900 Titan

TITAN 900

  • מנוע וולוו פנטה 550 כ"ס.
  • מיכל סולר 800 ליטר.
  • גובה מסוע 4 מ'.
  • אורך 11 מ'.
  • רוחב  3 מ'.
  • גובה 4.2 מ' (3.6 מ' הובלה).
  • אורך שאפטים 2.5 מ'.
  • נפח משפך 5 קוב.
  • משקל כולל 35 טון.
מגרסה 900 טיטאן עם שאפטים

ניתן לבחור בין שני סוגי "שאפטים": (בטון + אבנים / שאר סוגי הפסולת).

מגרסה זו מייצגת כוח, תפוקה ויציבות. ניתן לגרוס אתה מגוון רחב של חומרים כמו לדוגמה: פסולת ביתית ופסולת תעשייתית, גזם, כל סוגי העץ, שורשים ואפילו צמיגים כבדים.

מנגנון להחלפה מהירה של שאפטים

פירוק והרכבה של זוגי ה"שאפטים" מתבצעת בעזרת מנגנון מיוחד להחלפה מהירה. זה מקל על התחזוקה וכן על שיפוץ ושינוי זוגי ה"שאפטים" ומאפשר הפעלה רציפה של המכונה.

גורפי נגד ארגס 950

ניתן לפתוח או לסגור את הסדנים בצדדים  באופן הידראולי כדי לכוון את גודל החומר הסופי.

שלט רחוק ארגס טיטאן

שלט רחוק מאפשר הפעלה פשוטה ובטוחה.

מגנט למיון ברזל ARJES

מגנט למיון מתכות מותקן כסטנדרט.